اطلاع رسانی

تعداد بازدید:۱۵۵۶
خدمات گروه اطلاع رسانی عبارتند از:

الف- کتابهای فارسی

ب- کتابهای لاتین

ج- پایان نامه

د- نشریات

            ه- لوح فشرده فارسی و لاتین

  جستجو در مراکز اطلاع رسانی متصل به نرم افزار سیمرغ

 راهنمایی و ارجاع  مراجعه کنندگان به بخش مربوطه جهت رفع نیاز اطلاعاتی
 

آخرین ویرایش۰۱ مهر ۱۳۹۶