خدمات فنی

تعداد بازدید:۱۵۳۶

           فهرست نویس:

الف-  فهرست نویسی کتاب های فارسی لاتین و عربی

ب- نمایه سازی پایان نامه ها

 ورود اطلاعات:

       الف- ورود اطلاعات کتاب های فارسی لاتین و عربی

      ب- ورود اطلاعات پایان نامه ها

       ج- ورو اطلاعات لوح های فشرده فارسی و لاتین
 

آماده سازی منابع اطلاعاتی برای استفاده در مخزن کتاب

اهداف

طبقه بندی موضوعی تمام منابع اطلاعاتی خریداری شده اعم از منابع نوشتاری و الکترونیکی طبق یک نظام رده بندی (l.c) جهت دسترسی به منابع اطلاعاتی در بانک اطلاعاتی کتابخانه از طریق اینترنت.
 

آخرین ویرایش۰۱ مهر ۱۳۹۶