ویژگی های کتابخانه

تعداد بازدید:۲۰۶۲

- سیستم کتابخانه مرکزی باز بوده و اعضای هیات علمی و دانشجویان امکان دسترسی به تمام بخشهای کتابخانه به صورت مستقیم را دارند.

- دسترسی به اطلاعات کلیه منابع کتابخانه واحد از طریق اینترنت

- دسترسی به اطلاعات کتابخانه های دیگر از طریق اینترنت

- رزرو و تمدید نمودن کتابها از طریق اینترنت و به صورت غیرحضوری

- راه اندازی سیستم بارکدینگ برای تمام منابع کتابخانه


 

آخرین ویرایش۲۷ فروردین ۱۳۹۷