English            
 انتخاب وب سایت
 

1- ارائه کارت کتابخانه جهت ورود به مخزن، مرجع، نشریات و انجام کلیه امور کتابخانه الزامی می باشد.

2- کلیه دانشجویان جهت ثبت نام ‏، گرفتن کلمه عبور و دریافت کارت کتابخانه می توانند با ارائه برگه انتخاب واحد( یا کارت دانشجویی) و عکس 43 اسکن شده (در داخل سی دی یا فلش) به بخش امانت مراجعه نمایند.

3- به دانشجویان مقطع کاردانی 2 جلد، مقطع کارشناسی ارشد 3 جلد کتاب به مدت 14 روز امانت داده میشود.

4- اعضاء کتابخانه جهت تمدید کتاب میبایست قبل از تاریخ مقرر از طریق اینترنت به سایت دانشگاه مراجعه نمایند.

5- امانت گیرنده موظف است راس تاریخ مقرر کتاب را به کتابخانه برگشت دهد و در غیر اینصورت برای هر روز تاخیر 500 ریال جریمه دیرکرد در نظر گرفته میشود.

6- در صورت تکرار دیرکرد (بیش از 3 نوبت) علاوه بر پرداخت جریمه، امانت گیرنده به مدت یک نیمسال تحصیلی از عضویت محروم خواهد شد و در صورت تکرار عضویت فرد باطل خواهد شد.

7- امانت گیرنده میبایست جریمه ناشی از دیرکرد کتاب را از طریق بانک ملی واریز و فیش بانکی را به مسئول بخش امانت ارائه نمایند.

8- در صورت گم شدن کتاب امانت گیرنده موظف است عین کتاب را خریداری و به کتابخانه بازگرداند و جریمه دیرکرد را نیز بپردازد. در صورتی که کتاب نایاب باشد و امکان خریداری آن نباشد بایستی از کتابخانه های دیگر کتاب را تهیه و پس از آماده نمودن(کپی و صحافی) آن را به کتابخانه تحویل نماید.

9- تمدید و رزرو کتابها به صورت غیر حضوری انجام میگیرد.(کتابخانه موظف است کتاب درخواست شده را تا 48 ساعت پس از تاریخ تعیین شده در رزرو را برای متقاضی حفظ نماید. در صورت عدم مراجعه رزرو کننده ، کتابخانه می تواند کتاب رزرو شده را در اختیار متقاضی دیگری قرار دهد).

10- کتابی که به نام دانشجو ثبت می گردد همان روز قابل برگشت نمی باشد.

11- کلیه کتابهایی که از مخزن خارج می شوند می بایست ثبت کامپیوتری گردند در غیر اینصورت با فرد خاطی شدیداً برخورد خواهد شد.

12- کتابهایی که به منظور مطالعه از مخزن خارج می شوند حتماً تا پایان وقت اداری می بایست تحویل متصدی میز امانت گردند.

13- کتابهای مرجع فارسی و لاتین، پایان نامهها و نشریات امانت داده نمیشوند و باید در محل استفاده شوند.

14-  دانشجویان در صورت نیاز می توانند از فهرست مندرجات، نمودار، عکس، چکیده،  فهرست منابع و ماخذ و بخش اول ( کلیات) فقط یک عنوان پایان نامه کپی تهیه نمایند.

15- گرفتن عکس و فیلم از پایان نامه ها مجاز نمی باشد.

16- دانشجویان کارشناسیارشد موظفند یک نسخه از پایاننامه خود را به همراه CD مربوطه (درقالب word و فرمت PDF) به بخش پایاننامه ها تحویل نمایند.

17- دانشجویان دیگر واحدهای دانشگاه آزاد می توانند با ارائه کارت دانشجویی و کارت ملی از منابع موجود در کتابخانه در محل استفاده نمایند.

18- دانشجویان سایر دانشگاه ها (به غیر از دانشگاه آزاد) با ارائه معرفی نامه از دانشگاه مربوطه و کارت ملی می توانند از منابع موجود در کتابخانه در محل استفاده نمایند.

19- دانشجویان مهمان می توانند با ارائه کارت ملی و پرینت انتخاب واحد از منابع موجود در کتابخانه در محل استفاده نمایند.