• |
  • |
  • ۰۲:۵۷ - شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶

دریافت کارت عضویت کتابخانه دانشجویان ورودی جدید

 
به اطلاع دانشجویان ورودی جدید می رساند به منظور استفاده از کتابخانه و خدمات اینترنتی آن، با ارائه کارت دانشجویی  می توانند جهت دریافت کارت عضویت، به کتابخانه مرکزی و کتابخانه دانشکده علوم انسانی مراجعه نمایند.